Trafikministeren forenkler regler for campingvogne

 
Trafikminister Flemming Hansen har nu taget initiativ til at forenkle reglerne for kørsel med campingvogne. Det skal nu være muligt at kunne køre med en campingvogn, når bredden på campingvognen ikke overstiger bilens bredde med mere end 35 cm i hver side. Campingbranchen har foreslået forenklingen og  Færdselsstyrelsen har anbefalet den.

Efter sin tiltræden som trafikminister har Flemming Hansen modtaget en række henvendelser om bredde på campingvogne. Campisterne og campingbranchen har længe næret ønske om en forenkling af reglerne, og det sker nu.

De gældende regler medfører, at det ikke er praktisk muligt at køre med campingvogne, der er over 2,30 m brede, fordi det kræver en bil, der er bredere end de gængse på markedet.

Trafikminister Flemming Hansen finder det vigtigt, at de gældende regler er så enkle som mulige, og at forskellen mellem Danmarks og de øvrige EU-landes regler, er mindst mulig. Som det er nu, må udenlandske biler gerne køre i Danmark med brede campingvogne.
Derfor har trafikministeren besluttet at imødekomme campisternes ønske, og bedt Færdselsstyrelsen ændre reglerne.
Den ny regel træder i kraft den 16. februar 2002.

Samtidig ophæves reglen om brug af påhængsskilt, når traileren er bredere en bilen !