PARKERINGSKORT FOR PERSONER MED HANDICAP.


1. januar 2001 kan handicappede få udstedt et nyt fælles europæisk parkeringskort,
ved henvendelse til:
Invalideorganisationernes Brugerservice.
Kløverprisvej 10B
DK-2650 Hvidovre
Der skal indsendes et særligt ansøgningsskema vedlagt foto, størrelse 35x45 mm.

Kortet ser ud som vist her:

Handic-park-7.jpg (66920 bytes)

Bestemmelser:

 1. Afgørelse truffet af Indvalideorganisationernes Brugerservice kan
  påklages til Færdselsstyrelsen.
 2. Parkeringskort udstedes/fornyes normalt for 10 år.
 3. Parkeringskort er personligt og må ikke overdrages til andre.
 4. Parkeringskort skal anbringes således at kortets forside er
  klart synlig for kontrol.
 5. Invalideskilte udstedt før 1. januar 2001, forbliver gyldige i henhold
  til de vilkår, hvorunder de er udstedt.

Parkeringslempelser:

Et motorkøretøj, der er forsynet med et parkeringskort, kan parkeres

1. indtil 15 min på

 • steder hvor alene af- og pålæsning er tilladt
 • steder med parkeringsforbud
 • gågader, i det omfang ærindekørsel er tilladt

2. indtil 1 time på steder, hvor 15- eller 30 minutters parkering er tilladt

3. tidsubegrænset på steder, hvor:

 • 1, 2 eller 3 timers parkering er tilladt, såfremt parkeringsskivens
  viser indstilles efter reglerne herom.
 • der er opstillet billetautomater (parkometer eller parkomat), såfremt
  der ankomsten betales maksimumbeløb, medmindre der ved lokal
  bekendtgørelse er fastsat bestemmelse om lavere eller ingen betaling,
  og parkeringsskivens viser indstilles efter reglerne herom.

Betaling:

 • For udstedelse af parkeringskort,     kr. 425,00
 • For fornyelse af parkeringskort,        kr. 250,00