§§§
Generelt:
Ved kørsel med personbil, varebil eller motorcykel frakendes
førerretten betinget ved en hastighedsoverskridelse på over 60% !!

Nye regler ved hastighedsoverskridelser:
                 (Træder i kraft d. 15. maj 1999)

Ved kørsel med lastbil, bus, lastbilvogntog og busvogntog,
samt ved kørsel med person- og varevogn tilkoblet trailer eller
campingvogn     frakendes førerretten betinget, når de
fastsatte hastighedsgrænser overskrides med mere end 40% !!

d.v.s. ved hastigheder på over
70 km/t indenfor tættere bebygget område
98 km/t udenfor tættere bebygget område, altså også på
motorvej og motortrafikvej.

Betinget frakendelse sker normalt for et tidsrum af 3 år og
indebærer også, at føreren består en teori - og køreprøve.
Derudover får man en bøde på op til kr. 6000,00

Såfremt føreren i forvejen har en betinget frakendelse eller der
er skærpende omstændigheder i forbindelse med frakendelsen
kan der ske ubetinget frakendelse. (Kørekortet mistes)