Den 1. september 2005 træder klippekortsystemet i kraft:

Hvis en fører af et køretøj indenfor periode af 3 år får 3 klip i kørekortet - frakendes kørekortet betinget - hvilket vil sige at man skal op til en ny teoriprøve og en ny køreprøve for at få lov til at beholde kørekortet.

Hvis det er mindre end 3 år siden man fik sit første kørekort og man indenfor denne periode får 2 klip i kørekortet - frakendes kørekortet betinget. (kørselsforbud)

Du får et klip i kørekortet i forbindelse med nedenstående færdselsforseelser, hvis der bliver optaget rapport af  politiet, uden at der er sket uheld.

Hvis der i forbindelse med forseelsen er sket uheld, risikerer du straks at blive idømt betinget eller ubetinget frakendelse af kørekortet.

Du får klip når du:

- overskrider fastsatte hastighedsgrænser med 30% eller mere.
- overtræder overhalingsforbud
- overskrider spærrelinie.
- under kørsel har en alkoholpromille på over 0,5 - 0,8 i blodet.
- kører over for rødt lys
- overtræder vigepligtsbestemmelser
- forøger hastigheden når du bliver overhalet
- undlader at trække til højre når du bliver overhalet
- kører den forkerte vej om færdselsfyr, helleanlæg og lign.
- foretager ulovlig kørsel i nødspor på motorvej.
- kører mod kørselsretningen

Kørsel over jernbanespor når:

- rødt blinksignal er i funktion
- jernbanepersonalet giver tegn til standsning
- bomme er nede eller på vej ned.

Ikke overholder sikkerhedsafstand:

- for person- og varevogne, ved god sigt og i godt føre, mindst 2 sekunders køretid.
(eller ca. halvdelen af det speedometeret viser i meter)

- for lastbiler og busser, ved god sigt og i godt føre, mindst 4 sekunders køretid.
(eller ca. det samme som  speedometeret viser i meter)

Er til fare eller unødig ulempe i forbindelse med:

- vognbaneskift i vejkryds
- vending
- igangsætning fra vejkant
- vognbaneskift - eller ændring af placering sideværts påkørebanen
- standsning eller hurtig nedsættelse af farten

Foretager overhaling:

- venstre om en venstresvingende bilist
- højre om - hvor trafikanten der overhales ikke er ved at svinge til venstre.
- hvor bagfra kommende køretøj har påbegyndt overhaling.
- når den forankørende har givet tegn til at påbegynde overhaling.
- hvor der ikke er en tilstrækkelig lang strækning fri for modkørende - eller hvor hindringer kan forekomme.
- på andre veje end ensrettede veje - ikke har sikret sig at man kan trække til højre igen
- uden at sikre tilstrækkelig sideafstand til det køretøj man overhaler.
- i et forgængerfelt - hvor der ikke er fuldt udsyn over fodgængerfeltet
- ved kap- og væddekørsel på vej

Kører slalomkørsel: (foretager flere, på hinanden følgende, vognbaneskift)

- på vej med flere vognbaner i samme retning.
 
 Sikkerhedsudstyr

Hvis du som fører af bil :
- ikke har sikret dig at passagerer under 15 år bruger sikkerhedssele eller andet sikkerhedsudstyr.

Hvis du som fører af en motorcykel:
- ikke har sikret dig at passagerer fra 8 år til 15 år bruger en fastspændt styrthjelm.